prev
prev
anagram

時尚、優雅、個性化之高級女性時裝品牌


兼職顧客助理

工作地點: 利園 圓方 又一城 海港城

Tel: 24897866

Email: career@anagram-intl.com

www.anagram-intl.com

 

*申請人提供之全部資料絕對保密及只作招聘之用

兼職
日間