prev
prev
Massimo Dutti

招聘日

日期:  3月3日()

時間:  上午10時至下午3

地點:  九龍尖沙咀廣東道25號港威大廈234樓全層

              (請帶同履歷、相片及工作証明)

 

兼職銷售員

員工福利:       時薪$50-$70員工購物優惠(此福利均適用於合資格之兼職員工)

有意應徵:       可以電話方式聯絡人力資源部預約 / 歡迎即場面試。

                        電郵:recruit@hk.inditex.com

                        Whatsapp9500 0105

                        電話:3718 0028/ 3718 0133

 

(申請人提供之全部資料對保密及只作招聘之用)

 

兼職
日間
時薪$50-$70
香港